Annonser

Resop CRM plattform

Flatjord Bedriftutvikling har inngått en forhandleravtale med Resop AS. Erfaring fra mange års systemarbeid i en rekke bedrift har vist at valg av plattform er kritisk.

Med plattform tenker en seg et program eller et system som ikke bare håndterer dokumenter, men også inneholder avviksystemer, systemer for prosess og risikoanalyser. De kan også inneholde forretningsmessige systemer, som bidrar til bedre styring av virksomheten. Noe som igjen kan være med å ta ut potensialet som ligger der.

Over tid har jeg brukt Resop.no hos kunder med stort hell. Programmet er lett å få opp og gå. Menyene er ganske intuitive. Mange funksjoner visualiseres på en utmerket måte. Særlig prosess- modelleringen er gunstig. Her vil en kunne risiko vurdere alle prosesser.  Det smarte er at fra prosessbildet kan en nå alle nødvendige data, som prosedyrer og avvik.

https://www.resop.no/brukes-til/

Her en liten sjekkliste for avvikshåndtering som systemet klarer uten problemer

SJEKKLISTE, IMPLEMENTERING RESOP

Hovedområder

Utført

Utgår

Kommentarer

Prosjektstruktur er definert

Fremdriftsplan prosjekt ble presentert

Definerte målsetninger med prosjektet

Informasjonsmøte avholdt

Bedriftens struktur og rutiner er kartlagt

Bedriftens maskin- og programvare er kontrollert, og tilfredsstiller kravene

Alle innstillinger i Resop er gjennomgått tilfredsstillende

Sjekk og kvalitetssikring er gjennomført før oppstart av Resop

Grunnleggende opplæring i Resop er gjennomført tilfredsstillende

Videre oppfølging er avtalt. (Angi tidspunkter for første evaluering og påfølgende oppfølging)

Leverandøren har ytet følgende tilleggstjenester:

Spesifiser

Spesifiser

Kunden har bestilt følgende tilleggsprodukter:

Spesifiser

-Spesifiser

Leverandøren har gitt tilbud om følgende tilleggsprodukter:

Implementeringsprosjektet anses som tilfredsstillende avsluttet

Dato

Sted

Signatur kunde

Signatur leverandør

Annonser